Operacja pt. Fresh Pack Krzysztof Rozum Garmaż i Catering "u Krzysia" mająca na celu poszerzenie dotychczasowej oferty firmy FRESH PACK Krzysztof Rozum Garmaż i Catering „u Krzysia” polegającej na wprowadzeniu owych usług poprzez zakup środków trwałych w postaci urządzeń gastronomicznych oraz utworzenie nowego miejsca pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wartość operacji 289 608,14 zł. wkład Funduszy Europejskich 75 830,94 zł.

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata

2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką